Pe trainer îl cheamă oficial Formator Cod COR 242401 în Clasificarea Ocupaților din România (COR), în certificatele CNFPA, în contractele de muncă, în proiectele finanțate din fonduri publice etc. Pe coach îl cheama Specialist în activitatea de coaching Cod COR 242412.

 

După ce a trecut prin mai multe forme grupa de ocupații care se referă la training (grupa de baza 2424 – specialiști în formarea și dezvoltarea personalului) conține în 2014 un număr de 12 ocupații.

 

COR 20142424 Specialişti în formarea şi dezvoltarea personalului

Specialiştii în formarea şi dezvoltarea personalului planifică, dezvoltă, implementează şi evaluează programele de formare şi dezvoltare, pentru a se asigura că atât echipa de management, cât şi personalul îşi însuşesc abilităţile şi dezvoltă competenţele cerute de către organizaţie pentru a realiza obiectivele organizaţionale.

 

242401 formator

242402 formator de formatori

242403 organizator/ conceptor/ consultant formare

242404 inspector de specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională

242405 evaluator de competenţe profesionale

242406 manager de formare

242407 administrator de formare

242408 evaluator de furnizori şi programe de formare

242409 evaluator de evaluatori

242410 evaluator extern

242411 evaluator în sistemul formării profesionale continue

242412 specialist în activitatea de coaching

 

Sursa: Clasificarea Ocupațiilor din România pe pagina Ministerului Muncii (28.06.2014) http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/COR/2014-05-19_GrupaMajora2.pdf

Tagged on:                 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *