Conform dispozițiilor Regulamentului UE nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, îți aducem la cunoștință următoarele informații:

  • pentru participarea la întâlnirile Training Cafe colectăm următoarele date: nume și adresă de email prin platforma Event Espresso, găsiți politica de confidențialitate a acestei platforme aici. Utilizăm adresa de email doar pentru a-ți trimite informațiile despre întâlnire și (uneori) resurse în următoarele zile post întâlnire. Poți solicita oricând ștergerea acestor date la telefon sau prin email în pagina de contact.
  • pentru participarea la programele de training necertificate ANC colectăm următoarele date: nume, adresă de email, număr de telefon, date pe care le utilizăm pentru comunicare pe parcursul programului și uneori pentru a trimite resurse la sfârșitul trainingului.  Poți solicita oricând ștergerea acestor date la telefon sau prin email în pagina de contact.
  • pentru participarea la programele de training certificate ANC (Autoritatea Națională pentru Certificări) colectăm date și acte conform legii. Păstrarea datelor și actelor în programele certificate se face conform legii. Împărtășim aceste date în condițiile legii către evaluatorii ANC din comisia de examinare, Secretariatul Tehnic ANC și monitorii care vin în control. Datele și actele transmise electronic sunt șterse după susținerea examenului.
  • nu trimitem newslettere, poți primi vești de la noi pe pagina de Facebook și în grupurile Facebook și Google Groups pentru absolvenți. Dacă dorești să NU mai primești aceste vești poți utiliza butoanele Unlike Page și Leave Group.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *