Notă de informare privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Training Café SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Almașul Mic 3, sector 4, cod fiscal/CIF 33083754, înregistrată la Reg. Com. cu nr. J40/4889/2014, telefon: 0726387737, email salut@training-cafe.ro, reprezentată prin Diana Ghindă, având funcția de Administrator, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în vederea prestării serviciilor de formare/training/facilitare în concordanță cu legislația europeană și românească referitoare la protecția datelor.

 

Suntem atenți la confidențialitate, protecția datelor personale și a imaginii personale încă înainte de GDPR. Aplicăm principiile minimizării datelor personale, confidențialității și protecției imaginii personale: solicităm la înscriere și pe parcursul programului minimal date personale; formularele de analiză de nevoi de training sunt anonime, bazate pe utilizarea unui link comun pentru fiecare grupă de training; facem fotografii doar cu spațiul, cu resursele materiale, cu echipa, protejând imaginea personală a participanților; solicităm participanților confidențialitate asupra informațiilor personale oferite de alți participanți; solicităm participanților să ceară acordul pentru orice imagine sau înregistrare care conține o altă persoană.

 

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm: nume, prenume, adresă de email. Pentru persoanele care fac înscrierea ca persoana fizică prelucrăm pentru factură adresa minimală: localitate, județ/sector, stradă.

 

Scopul și temeiul prelucrării datelor cu caracter personal: datele sunt utilizate doar pentru înscriere și organizare a programului de training/facilitare pentru care au fost furnizate. Adresa de email utilizată la înscriere este necesară pentru transmiterea documentelor de înscriere, a formularului de analiză de nevoi de training, a informațiilor logistice și a resurselor. Numele și prenumele utilizate la înscriere vor apărea în certificatul de participare. Pentru înscrierile ca persoană fizică adresa minimală este utilizată pentru contract și factură.

 

Durata prelucrării datelor cu caracter personal: pentru documentele legale și financiare durata legală conform legii române; pentru celelalte scopuri: doi ani de la finalizarea programului de training.

 

Transmiterea datelor cu caracter personal:

  • numele și adresa de email vor fi partajate cu trainerul fiecărei grupe, pe durata desfășurării programului, până la mesajul de transmitere a ultimelor resurse post training
  • numele și prenumele utilizate la înscriere vor fi comunicate (fără alte date) către spațiile de învățare pentru procedura de acces în clădire
  • pentru persoanele care au solicitat contractul și factura ca persoane fizice datele din factură sunt partajate cu firma de contabilitate
  • pentru participanții care aleg să utilizeze suportul de curs digital acesta va fi accesibil timp de 2 ani de la prima zi de training pe platforma Teachable https://teachable.com/privacy-policy

 

Pentru persoanele care doresc să mai primească vești de la noi după finalizarea trainingului există posibilitatea de urmărire a paginii de Facebook (Like/Follow) și de alăturare la grupul Facebook pentru absolvenți (Join Group). Persoanele care doresc să nu mai primească informații de la noi pot utiliza butoanele Unfollow/Unlike Page sau Leave Group.

 

Conform dispozițiilor Regulamentului UE nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, vă aducem la cunoștință că aveți următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ștergerea datelor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *